Onbekende skuld, bedrog en onnodige heffing van fooie is die hoofredes vir klagtes van verbruikers. CGD, Universo-kaart en MB WAY is een van die mees geteikende. Dit is egter Banco de Portugal wat die grootste toename in die aantal klagtes aanteken, met 80% toename in vergelyking met die vorige jaar, met bewerings van bedrog wat 47,4% van die klagtes moti

veer.

Portugese verbruikers het gedurende die eerste kwartaal van die jaar 1 805 klagtes by die bank op die Portal da Queixa geregistreer, 'n toename van byna 20%, vergeleke met dieselfde tydperk in 2023, waar 1.519 klagtes waargeneem is.

Onder die hoofredes vir klagtes val onbekende skuld uit, wat 32,6% van die voorvalle uitmaak. Verbruikers verwys na bedrae wat verkeerd gedebeteer is, sonder die gebruiker se kennis. Die tweede mees gerapporteerde rede is bedrog (13,4%), waar verbruikers berig dat hulle slagoffers van kredietkaart- of rekeningbedrog was

.

Die oorsprong van 10,9% van die klagtes is die onnodige heffing van fooie of tariewe. Reeds 5% van die klagtes veroorsaak, is probleme met terugbetaling, dit wil sê die terugkeer van bedrae wat gedebeteer word.

Met 'n gewig van 4,5% in die totale volume van die eerste kwartaal, is daar die rede: die kansellasie van 'n kaart of diens, waar verbruikers die moeilikheid wys om 'n kaart of dienste wat aan die rekening gekoppel is, soos versekering en lenings, te kanselleer.

Volgens die gegewens wat ontleed is, is gevind dat Caixa Geral de Depósitos in die kategorie Banks die bankentiteit was wat die meeste klagtes in die eerste kwartaal geregistreer het: 27,8%. Banco de Portugal en ActivoBank volg, onderskeidelik 10.9% en 10.6%

.

In die kategorie Kredietkaarte behoort die podium aan die Universo-kaart, wat 78,3% van die deelname absorbeer. Die WiZink-kaart was die teiken van 21,5% van die klagtes en die El Corte Inglés-kaart het 0,2% ingesamel.

Wat die kategorie Fintechs, Electronic Payment Solutions + Digital Banks and Financial Apps betref, onthul die ontleding dat die Top 3 die mees gekla oor entiteite is: MB WAY (30,8%), Hipay (22,3%) en Moey (11,5%).

Vol

gens die ontleding deur Portal da Queixa was die entiteit wat die grootste toename in die aantal klagtes beleef het, Banco de Portugal, wat 'n toename in die aantal klagtes van ongeveer 80% beleef het. Daar is ook gevind dat bewerings van bedrog die mees aangehaalde rede vanjaar was, wat 47,4% van die klagtes wat met die reguleerder verband hou, veroorsaak het

.