Vol@@

gens die werk, gepubliseer in die akademiese tydskrif Human Rights Quarterly, is Kanada, Swede, Nieu-Seeland, Noorweë en Portugal die vyf lande met die beste tellings in die beskerming van werkersregte. Die vyf ergste is Iran, Sirië, Noord-Korea, China en Irak.

In 'n verklaring het die universiteit gesê dat die data deel uitmaak van die 2023 jaarverslag van die CIRIGHTS Data Project, “die grootste datastel oor menseregte ter wêreld”.

“Die projek rangskik lande regoor die wêreld [195] in terme van respek vir menseregte”, gebaseer op “25 internasionaal erkende menseregte”, en word mede-gelei deur David Cingranelli, professor in Politieke Wetenskap aan die Binghamton Universiteit, in die staat New York.

By die beoordeling van werkersregte word data oor vakbondiging, kollektiewe bedinging, die bestaan van werksure, dwangarbeid, kinderarbeid, minimumloon, veilige werksomstandighede en mensehandel in ag geneem.

Die reg om 'n vakbond te vorm en die reg op kollektiewe bedinging “is een van die minste beskermde menseregte” en word “altyd tot 'n mate geskend”, het die ondersoekers geskryf.

In betrekking tot

respek vir kollektiewe bedingening het 51% van die lande byvoorbeeld 'n telling van nul ontvang, wat wydverspreide oortredings van hierdie reg beteken, en slegs 16 het “twee behaal”, wat beteken dat ondersoekers geen aanduiding van oortreding gevind het nie. In die geval van kinderarbeid dui die verslag aan dat “ongeveer 87% van die lande” regoor die wêreld gevalle van indiensneming van kinders en adolessente aangeteken het en dat “in 'n derde van die lande oortredings wydverspreid was”

.

“Vorige navorsing toon dat regerings onwaarskynlik die regte op 'n voldoende minimum loon, gesondheid en veiligheid by die werk sal beskerm, of redelike beperkings op werksure (insluitend vrywillige oortyd) tensy werkers toegelaat word om onafhanklike vakbonde te vorm en gesamentlik te onderhandel,” sê Cingranelli, aangehaal in die verklaring.

“Die reg om vakbonde te maak, te onderhandel en te staak, is toegangsregte. As hulle beskerm word, is dit waarskynlik dat alle ander diensregte ook beskerm sal word. Maar toegangsregte neem wêreldwyd af,” het hy bygevoeg.

Cignarelli het daarop gewys dat hoewel ryk, demokratiese lande arbeidsregte meer as ander beskerm, ekonomiese ongelykheid byna oral toegeneem het.

“Ekonomiese globalisering het mededinging tussen nasies verhoog, wat daartoe gelei het dat regerings maatskappye bevoordeel tot nadeel van werkers in konflikte tussen die twee”, het die professor verduidelik.

Volgens Cignarelli doen groot landbou-, mynbou- en olie-ontginningsondernemings in minder ekonomies ontwikkelde lande wat hulle wil in verhouding tot werkers.

Hy het ook gesê dit is “belangrik om te onthou dat maatskappye en werkers gewoonlik opponerende standpunte inneem oor hoeveel aandag sakeleiers moet skenk aan wat werkers wil hê in terme van die bepalings en voorwaardes van hul werk”, en voeg by dat eersgenoemde “gewoonlik verkies om die grootste deel van die wins (...) aan aandeelhouers en nie aan werkers te versprei nie”.

Die bestaan van 'n veeleisende arbeidswet in 'n land kan daartoe lei dat maatskappye verhuis, maar Cignarelli het opgemerk dat die regering 'n rol speel om te verseker dat werkers 'n billike geleentheid het om hul bekommernisse te laat hoor.

“Sonder regeringsbeleid wat werkers beskerm, kan maatskappye doen wat hulle wil om vakbonde op afstand te hou,” het die ondersoeker verklaar.