Vol@@

gens inligting wat deur die Britse joernalis Ben Jacobs via sosiale media verskaf is, het die Portugese internasionaal nie die moontlikheid uitgesluit om sy verbinding met die Saoedi-klub uit te brei tot Junie 2026, dit wil sê totdat hy 41 jaar oud is nie.


Diesel

fde bron voeg by dat fundamenteel tot hierdie proses is die onderhandeling van televisieregte vir die land se kampioenskap, aangesien hy ondanks sy ouderdom steeds die hooffokus van sy aandag in die buiteland is.