"Myöhemmin tänä vuonna käynnistetään metrobussi. Kyseessä on pilottitoiminta, jota toivottavasti laajennetaan sitten muihin paikkoihin ja tihennetään tarjontaa", CIMRL:n 1. toimitussihteeri Paulo Batista Santos kertoi Lusalle.

CIMRL totesi myös, että "Leirian alueen kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategian puitteissa Leirian ja Marinha Granden kaupunkien välille rakennetaan uusi kestävän liikkuvuuden hanke, jonka avulla voidaan vähentää yksittäisten ajoneuvojen hiilijalanjälkeä ottamalla käyttöön metrobussi", joka on kestävän julkisen liikenteen muoto, jossa käytetään vihreällä vedyllä toimivia busseja.

"Hanketta laajennetaan myös Ourémin kunnassa sijaitsevien Leirian, Pombalin ja Fátiman kaupunkien välisiin yhteyksiin."

CIMRL:n mukaan kokeiluhankkeen "alkuinvestoinniksi arvioidaan 2,5 miljoonaa euroa", ja sen toteuttaa kuntien välinen yhteisö yhteistyössä kuntien kanssa ja "rahoittaa osittain PRR:lle osoitetun hakemuksen avulla".

"Aloitteessa on mukana Leiriense-yhtiö PRF, Gás, Tecnologia e Construção, SA, joka osallistuu "vedyn tuotanto-, varastointi-, syöttö-, sekoitus- ja ruiskutusyksikön" rakentamishankkeen kehittämiseen linja-autojen toimittamiseksi ja vihreän vedyn ylijäämän käyttämiseksi "maakaasuverkkoon ruiskutettavaksi ja sekoitettavaksi, mikä on kansallisessa vetyä koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetty tavoite", selvitti CIMRL.

CIMRL:lle "kestävä liikkuvuus on ensisijainen tavoite, ja sen on oltava liikennealan kasvun uusi perusta, ja yhteenliitettyjen liikennejärjestelmien olemassaolo on välttämätöntä".

Kuntien välinen yhteisö korosti, että tämä hanke on kehystetty "Leirian alueen kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaan, ja sen tavoitteena on lisätä kestävän julkisen liikenteen käyttöä alueella, jolla rekisteröidään liiallinen määrä oman ajoneuvon käyttäjiä kodin ja työpaikan välisillä työmatkoilla, mikä on yli 80 prosenttia INE:n[kansallinen tilastokeskus] viimeisimmän julkaisun "Mitä väestönlaskennat kertovat alueellisesta dynamiikasta" mukaan, joka perustuu vuoden 2021 väestönlaskennan tuloksiin."

CIMRL:n 1. toimeenpaneva sihteeri totesi, että "hanke on olemassa, ja CIMRL toteuttaa sen PRR:lle osoitetun hakemuksen rahoilla tai ilman niitä", ja totesi, että kuntien välisen yhteisön teknologinen kumppani "on sama, joka on kehittänyt hankkeen muun muassa Cascaisissa [Lissabonin alueella]".

"Vihreän vedyn tuotantoyksikkö tulee olemaan lähellä Leirian kaupunkia, ja se otetaan käyttöön tänä vuonna", Paulo Batista Santos sanoi.

CIMRL:ään kuuluvat seuraavat kunnat: Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal ja Porto de Mós.

Portugalin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman arvo on 16,6 miljardia euroa - 13,9 miljardia euroa avustuksina ja 2,7 miljardia euroa lainoina.