Ennen brexitiä tämä ei ollut ongelma, sillä britit, oli heillä oleskelukortti tai ei, liittyivät tietenkin EU:n jonoon, koska he olivat osa EU:ta. Nyt kun he ovat kuitenkin ulkona, ongelmia alkaa syntyä monille ihmisille, jotka olivat tottuneet liittymään EU:n jonoon.

Portugal News pyysi SEF:ltä selvitystä siitä, mihin jonoon Portugalissa asuvan EU:n ulkopuolisen kansalaisen pitäisi mennä, ja se vastasi, että hänen pitäisi mennä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten jonoon, koska hän ei ole EU:n kansalainen. Toisin sanoen SEF:n virkamiehille tämä ei ole ongelma.

Portugalin ulkomaisten kiinteistönomistajien yhdistyksen (AFPOP) mukaan "tämä on ollut edestakaista keskustelua jo jonkin aikaa. Alkuperäinen vastaus oli, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, jotka voivat esittää voimassa olevan oleskelukortin, voivat käyttää EU:n passikaistaa, ja sitten sitä muutettiin sanomalla, että heidän on noudatettava EU:n direktiiviä ja käytettävä 'kaikkien passien' kaistaa".

Tosiasia on kuitenkin se, että on raportoitu joistakin briteistä, joilla on voimassa oleva oleskelukortti ja jotka näyttävät saaneen SEF:n virkamiehiltä luvan käyttää EU:n kansalaisten jonoa. "Itse olen aina huomannut voivani käyttää EU:n kaistoja yksinkertaisesti näyttämällä Residência-korttia enkä passia ja vahvistamalla oikeuteni käyttää tätä kanavaa", sanoi AFPOP:n toimitusjohtaja Michael Reeve.

Sääntöjen noudattaminen

Vaikka tämä kokemus on yleinen monille Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, laki ei kuitenkaan sano näin. "Aiemmin tänä vuonna otin asian esille keskustellessani SEF:n valtuuskunnan johtajan kanssa lentokentällä, ja hän sanoi hyvin anteeksipyytävästi, että heidän oli noudatettava EU:n direktiivejä ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oli käytettävä EU:n ulkopuolisia kanavia, mutta - ja tämä on vain minun mielipiteeni - minusta vaikutti siltä, että hän ja hänen sijaisensa noudattivat pikemminkin ohjeita, joita heidän oli käsketty noudattaa, kuin halusivat valvoa asetuksen noudattamista.

Michaelin mukaan: "Minusta vaikuttaa siltä, että jos SEF:n johtajat tuntevat, että heidän on julkisesti noudatettava sääntöjä, he eivät ehkä ole yhtä painokkaasti ohjaamassa henkilökuntaansa, mikä vaikuttaa ilmeiseltä, kun otetaan huomioon, että SEF:n henkilökunta kopeissa päästää mielellään Yhdistyneen kuningaskunnan passinhaltijat läpi, jos he ovat maassa asuvia."

Hänen henkilökohtainen näkemyksensä: "Minun puolestani en yksinkertaisesti kysy asiaa. Liityn vain EU-passien jonoon ilman passia esillä ja puhun sitten SEF:n virkailijalle kojulla. Sääntöjen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan passinhaltijoiden on kuitenkin käytettävä EU:n ulkopuolisten maiden kojeita".

"Mitä tulee maassa asuvien oikeuksiin, se ilmenee siinä, että Portugalissa asuvat Yhdistyneen kuningaskunnan passinhaltijat eivät saa Portugalin rajatarkastuksissa leimaa passiinsa maahantulon ja maastalähdön yhteydessä, jolloin he eivät aktivoi mitään Schengenin matkustusrajoituksia eli niin sanottua 90/180 päivän sääntöä. Tässä on kyse oikeudesta eikä niinkään oikeudesta käyttää EU:n maahantulokoppeja", hän lisäsi.

On myös tärkeää mainita, että Portugalissa asuvien EU:n passikoppien käyttöoikeuden "pitäisi oikeastaan koskea kaikkia kansalaisuuksia eikä vain Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia". On muitakin, jotka voisivat yhtä lailla ja aivan oikeutetusti vaatia samaa oikeutta (...) asukas on asukas, olipa hänen passinsa minkä värinen tahansa", hän sanoi.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins