Sijoittajista rakennuttajiin: kiinteistömarkkinat reagoivat välittömästi ja osoittivat huolestuneisuutta enemmistöhallituksen uudesta toimenpiteestä, joka voisi vaarantaa alan terveyden ratkaisematta asuntojen saatavuutta koskevaa ongelmaa.

Myös Portugalin keskuspankin(BdP) pääjohtaja itse on kommentoinut pääministerin sanoja sanomalla, että hän ei ole "täysin" vakuuttunut siitä, että ohjelmat, kuten muut kuin vakituiset asukkaat, ovat asuntomarkkinoiden ongelma. António Costan alaisuudessa toimineelle entiselle valtiovarainministerille ja euroryhmän entiselle puheenjohtajalle Mário Centenolle järjestelmän lopettaminen on poliittinen kysymys.

Muualla kuin vakituisesti asuvien asema (RNH) luotiin vuonna 2009. Kyseessä on erityisjärjestelmä, joka tarjoaa 10 vuoden ajan alennuksen henkilökohtaisesta tuloverosta (IRS) uusille ulkomailla asuville henkilöille (minkä tahansa kansallisuuden omaaville) ja Portugalin kansalaisille, jotka palaavat maahan yli viiden vuoden jälkeen, jotta "houkuteltaisiin päteviä ulkomailla asuvia ammattilaisia, jotka harjoittavat korkean lisäarvon tai henkisen, teollisen omaisuuden tai taitotiedon tuottamista toimintoja, sekä ulkomailla hankittujen eläkkeiden saajia Portugaliin".

"On tärkeää korostaa, että NHR ei myönnä vapautusta kaikista tuloista. On välttämätöntä erottaa toisistaan Portugalista peräisin olevat tulot ja ulkomaisesta lähteestä peräisin olevat tulot. Portugalista peräisin oleviin tuloihin ei sovelleta verovapautusta", asianajaja João Magalhães Ramalho korostaa. Expresso-lehdessä julkaistussa artikkelissa Tellesin verotiimin osakas selittää myös seuraavaa:

- Tämä järjestelmä hyödyttää ainoastaan 20 prosentin verokannan soveltamisesta riippuvaisesta ja riippumattomasta työstä saatuja tuloja, mutta vain silloin, kun ne ovat peräisin asetuksella määritellystä toiminnasta, jolla on korkea lisäarvo;

- ulkomailta saatujen tulojen osalta verovapautusta sovelletaan tiettyihin ammattituloihin (joissakin tapauksissa 20 prosentin verokanta), korkoihin, osinkoihin, vuokriin ja kiinteistöjen myyntivoittoihin (edellyttäen, että ne eivät useimmissa tapauksissa ole peräisin ulkomailta). Mutta ei enää, mitä tulee suurimpaan osaan arvopapereiden myyntivoitoista ja rahastoista saatavista tuloista, tuloista, joita verotetaan;

- rekisteröityjen NHR-yhtiöiden 1. huhtikuuta 2020 alkaen saamia ulkomaisia eläkkeitä verotetaan IRS:n 10 prosentin verokannalla.

Pääministeri sanoi, että järjestelmä on "puolueellinen tapa" edistää kiinteistökeinottelua, mutta ei antanut lisätietoja siitä, mitä on tulossa. Toistaiseksi kyse on kuitenkin vain poliittisesta kannanotosta, ja pääministerin virallisen lähteen ja Negóciosin raportoiman virallisen lähteen mukaan on vielä odotettava valtion vuoden 2024 talousarvioesitystä (OE2024), jotta uuden lain ääriviivat selviävät.

Kiinteistöt yllättävät

NHR-veroedun loppuminen yllätti markkinat. PwC:n osakas Bruno Alves kertoi Negóciosille, että "uutinen levisi hyvin nopeasti" ja että he saivat eri puolilta maailmaa selvityspyyntöjä siitä, mitä oli tapahtumassa. Virkamiehen mukaan järjestelmällä "on paljon vaikutuksia, ei vain ihmisille vaan myös yrityksille", sillä se on "hyvin rakenteellinen".

"Portugalissa on tällä hetkellä monia teknologiayrityksiä, joiden henkilöstössä on paljon ulkomaalaisia teknologia-alan työntekijöitä, jotka ovat täällä järjestelmän vuoksi". Ilmoitus "aiheutti jonkin verran huolta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja oli yllätys meille kaikille", veroasiantuntija korostaa lehdelle.

Portugalissa Mais Habitaçãon aiheuttaman epävarmuuden aallon jälkeen markkinat pelkäävät nyt, että verojärjestelmän muutokset ajavat investoinnit pois maasta. Krest väittää uutistoimistoille lähetetyssä lausunnossa, johon idealista/newsilla oli pääsy, että hallituksen suunnitelma NHR-järjestelmän lopettamisesta "herättää vakavia huolia Portugaliin sijoittajissa". "Vaikka tunnustamme hallituksen huolen Portugalin suurimpien kaupunkien asuntokriisistä ja asuntojen saatavuuteen liittyvistä haasteista, olemme syvästi huolissamme siitä, että ehdotetut ratkaisut voivat pahentaa nykytilannetta", belgialainen rakennuttaja väittää.

"Nykyisessä maailmanlaajuisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa kilpailu ulkomaisista investoinneista on kovaa, näillä epävarmuuden merkeillä voi olla kielteinen vaikutus", hän lisää ja korostaa, että "ulkomaiset sijoittajat, joilla on ollut tärkeä rooli Portugalin talouskehityksessä, voivat harkita uudelleen tuleviin investointeihin liittyviä riskitekijöitä".

Myös muut ECO:n haastattelemat hankkeiden vetäjät ja konsultit ovat huolissaan samoista asioista ja pelkäävät, että ulkomaisten investointien tulevaisuus Portugalissa on vaarassa. Siksi he haluavat, että hallitus julkaisee tietoja, joiden avulla voidaan ymmärtää järjestelmän "todellinen vaikutus" muihin kuin vakituisesti maassa asuviin henkilöihin. Portugalin kiinteistökehittäjien ja -sijoittajien liiton (APPII) puheenjohtaja Hugo Santos Ferreira katsoo, että "olisi erittäin tärkeää arvioida tätä toimenpidettä oikein", jotta ymmärrettäisiin sen vaikutus kiinteistömarkkinoihin.

Saman julkaisun haastattelema Vanguard Propertiesin toimitusjohtaja José Cardoso Botelho katsoo, että "keskiluokan asunto-ongelmaan eivät vaikuttaneet muut kuin vakituisesti maassa asuvat henkilöt eivätkä, kuten aiemmin on nähty, kultaiset viisumit".

"Muiden kuin maassa pysyvästi asuvien investoinnit eivät liity lainkaan asuntojen hintojen inflaatioon. Tämäntyyppiset yksityiset sijoittajat voivat vain vuokrata tilaa, heidän ei tarvitse tehdä ostoa. Näin ollen tämä tekijä ei vaikuta osaltaan asuntojen hintojen nousuun maassa", sanoo Miguel Lacerda, Savills Portugalin konsulttiyhtiön Lissabonissa toimiva asuntojohtaja, jota myös ECO siteeraa.