Autoviennillä on keskeinen asema Portugalin taloudessa. Vuosien mittaan Portugali on saavuttanut vahvan maineen korkealaatuisten ajoneuvojen valmistajana. Tilastot osoittavat, että vuonna 2022 Portugali vei yli 96 prosenttia tuotetuista ajoneuvoista, eli yhteensä yli 300 000 maassa valmistettua ajoneuvoa. Tämä saavutus vahvistaa Portugalin asemaa yhtenä tärkeimmistä toimijoista autoviennin alalla.

Kansallinen autotuotanto näyttää kestävän alan kriisejä, ja vuosi 2022 oli sen toiseksi paras vuosi koskaan.

Merkittävin toimija kansallisessa autoteollisuudessa on Palmelassa sijaitseva Autoeuropa-tehdas, joka valmisti viime vuonna 231 100 ajoneuvoa, mikä vastaa 71,7 prosenttia kaikista maassa valmistetuista ajoneuvoista. Palmelan tehtaalla valmistetaan muun muassa Volkswagen T-Rocin ja SEAT Alhambran kaltaisia malleja, joita viedään maailmanlaajuisesti.

Seuraavana on Mangualdessa sijaitseva Stellantisin tehdas, joka valmistaa ajoneuvoja Peugeot- ja Citroën-merkeille. Viime vuonna tämä tehdas valmisti yhteensä 77 422 ajoneuvoa, mukaan lukien tunnettuja malleja, kuten Peugeot 2008 ja Citroën Berlingo.

Kolmannella sijalla on Renaultin Cacian tehdas, joka on erikoistunut kevyiden hyötyajoneuvojen, kuten Renault Kangoon, tuotantoon.

Suurten merkkitehtaiden lisäksi Portugalissa on myös useita pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet autoteollisuuden komponenttien valmistukseen.

Useat tekijät vaikuttavat osaltaan Portugalin vahvuuteen autoteollisuudessa. Maantieteellinen sijainti on epäilemättä merkittävä, sillä se tarjoaa edullisen pääsyn Euroopan keskeisille markkinoille. Portugalilaiset tehtaat ovat tehneet merkittäviä investointeja teknologiaan ja laatuun. Lisäksi maassa on erittäin ammattitaitoista työvoimaa. Näiden tekijöiden yhdistelmä johtaa korkealaatuisten ajoneuvojen tehokkaaseen tuotantoon. Lisäksi on tärkeää mainita Portugalin hallituksen ulkomaisille yrityksille tarjoamat verokannustimet, jotka kannustavat investointeihin tällä alalla.

Kun maailmanlaajuinen autoteollisuus kehittyy kohti sähköistymistä ja kestävää liikkuvuutta, Portugalin on sopeuduttava näihin suuntauksiin. Sähköajoneuvojen tuotannosta ja kestävämpien tekniikoiden tutkimuksesta on tullut Portugalin tehtaille tärkeitä huolenaiheita. Tavoitteena on luoda uusia vientimahdollisuuksia sähköajoneuvojen maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa.

Portugali on osoittautunut elintärkeäksi toimijaksi Euroopan autoteollisuudessa tuotannon laadun, korkeasti koulutetun työvoiman, teknologisen kehityksen voimakkaan painottamisen ja kestävään kehitykseen sitoutumisensa ansiosta. Jos maa jatkaa tällä tiellä ja saa vankan perustan autoviennille, edessä on merkittävän kasvun ja menestyksen tulevaisuus.


Author

Cláudia Ferreira, who holds a degree in Communication Sciences from Universidade Autónoma de Lisboa, is currently serving as the assistant director and commercial representative at Casaiberia.

Cláudia Ferreira