"Asetus, jolla hyväksytään Portugalin tasavallan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus ajokorttien vastavuoroisesta tunnustamisesta ja ajokorttien vaihdosta, on allekirjoitettu", todetaan toimeenpanevan elimen kokouksen jälkeen julkaistussa lausunnossa.

Sopimuksen myötä molempien maiden ajokorttiyksiköiden myöntämät ajokortit tunnustetaan vastavuoroisesti. Brexitin jälkeen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden myöntämien ajokorttien järjestelmä ei enää koskenut Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Samassa ministerineuvoston istunnossa hyväksyttiin Portugalin tasavallan ja Moldovan tasavallan välinen taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa valtioiden välistä taloudellista yhteistyötä. Sopimuksen tavoitteena on "tiivistää ja monipuolistaa kahdenvälisiä taloussuhteita molempia osapuolia hyödyttävältä pohjalta", ministerineuvosto totesi.