Ministerineuvosto on hyväksynyt Serra da Estrelan kansallispuiston elvytysohjelman (PRPNSE), johon on varattu 155 miljoonaa euroa kansallisista ja eurooppalaisista varoista. Toimenpiteellä pyritään lisäämään alueiden joustavuutta ja vauhdittamaan aluetaloutta, ja se kattaa 15 kuntaa Beirasin ja Serra da Estrelan kuntien välisessä yhteisössä.

Kyse on useista rakennehankkeista, joilla pyritään suojelemaan Serra da Estrelan ekosysteemiä, vauhdittamaan aluetaloutta ja edistämään kestävää kehitystä tällä alueella, kertoo alueellisesta yhteenkuuluvuudesta vastaava ministeriö uutistoimistoille lähettämässään lausunnossa.

PRPNSE perustettiin vastaamaan kesän 2022 metsäpaloihin, "jotka tuhosivat yli 30 tuhatta hehtaaria Serra da Estrela -luonnonpuistoa, neljäsosan sen kokonaispinta-alasta, ja aiheuttivat ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen katastrofin, joka vaikutti alueen kuntien väestöön", Ana Abrunhosan valvoma ministeriö selittää.

Syyskuussa 2022 ministerineuvosto hyväksyi 200 miljoonan euron suuruiset toimenpiteet tämän alueen kunnille ja kunnille, joiden palanut pinta-ala on vähintään 4 500 hehtaaria, kyseisen vuoden maastopalojen vuoksi.

Tuolloin laadittiin katastrofitilan julistamiseen liittyvien vastausten ja poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden toteuttamisen lisäksi myös ohjelma, jota koordinoi alueellinen keskuskoordinaatio- ja kehittämiskomissio(CCDRC) ja jota tukivat paikallisviranomaiset, julkiset elimet ja yksiköt, metsätaloustuottajien yhdistykset, yritykset ja korkeakoulut yhteensä 68 eri paikallis- ja alueellisessa yksikössä.

Ohjelman eri toimenpiteisiin kuuluu muun muassa tuki kylien elvyttämiseen ja palonkestävämpien rakennusten rakentamiseen sekä palon koettelemien infrastruktuurien ja laitteiden kunnostaminen uudelleen ja kävelyreittien ja jokirantojen verkoston perustaminen. Cortesin padon rakentaminen ja Senhora De Assedassen patohankkeen valmistelu, erityisten talousvyöhykkeiden ja yritysten vastaanottoalueiden perustaminen tai teknologinen vapaa-alue innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi energia-, maatalous- ja elintarvike- sekä matkailualoilla ovat joitakin paikan päällä toteutettavia toimenpiteitä.


Ohjelmaan kuuluvat 15 kuntaa ovat Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia ja Trancoso.