"Saldo on erittäin myönteinen", AIMA:n puheenjohtaja Luís Goes Pinheiro kertoi Lusalle ja korosti, että "useat tuhannet kansalaiset, jotka käyttivät portaalia pyytääkseen kotitaloutensa jäsenten uudelleenryhmittelyä, ovat esittäneet suuren kysynnän".

Jotta nämä pyynnöt voitiin käsitellä, kotitaloudella oli oltava enintään 9 vuotta vanha elementti.

"Näin liikuttuneena niiden ihmisten ilon, jotka näkivät prosessiensa vihdoin etenevän", sanoi Goes Pinheiro.

Nämä pyynnöt käsiteltiin ensimmäisen kerran 10. helmikuuta. Tuona ensimmäisenä päivänä "428 ihmistä käsiteltiin" ja "432 ihmistä on tarkoitus käsitellä 24. helmikuuta", sanoi AIMA:n lähde.

Kukin pyyntö perustuu alaikäisen tilanteeseen, mutta AIMA ryhtyy sen jälkeen laillistamaan perheen muita jäseniä.

Tämä uusi malli henkilökohtaisesta palvelusta sähköisen rekisteröinnin jälkeen mahdollistaa "uusien menetelmien testaamisen", joita käytetään tulevaisuudessa, selitti Goes Pinheiro.

Yleistavoite on edelleen sama kuin mitä ilmoitettiin laitoksen perustamisen yhteydessä 29. lokakuuta 2023: "AIMA:n kaikkien tärkeimpien palvelujen saattaminen saataville verkossa, mieluiten tämän vuoden loppuun mennessä".