Yhdistys korosti lausunnossaan myös kauppatasetta ja Yhdysvaltoihin suuntautuvan myynnin kehitystä.

APCORin mukaan "kauppatase ylitti 900 miljoonaa euroa kolmantena peräkkäisenä vuonna ja oli 938 miljoonaa euroa", mikä johtuu "tuonnin 4,2-kertaisesta viennin kattavuudesta", jota yhdistys pitää "vankkana suorituksena" ja korostaa myös "alan merkitystä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla".

APCOR totesi, että "vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 214 miljoonaan euroon, mikä ylittää 200 miljoonan euron rajan ensimmäistä kertaa historiassa".

Kyseiset markkinat saavuttivat toisen sijan "hierarkiassa Ranskan jälkeen ja ennen Espanjaa, Italiaa ja Saksaa".

Yhdistys paljasti, että "korkkitulpat ovat edelleen tärkein vientituote arvoltaan, sillä niiden vienti kasvoi 2,1 prosenttia ja ylitti ensimmäistä kertaa 900 miljoonan euron rajan".

"Alalla, joka vie yli 90 prosenttia tuotannostaan, kansainvälinen tilanne vaikuttaa edelleen voimakkaasti tulokseen, eikä ala ole immuuni toimitusketjujen sopeutumiselle ja kysynnän huomattavalle pysähtymiselle. Tämä seikka oli ilmeinen koko vuoden ajan, ja sitä leimasi ensimmäisen vuosineljänneksen voimakas kasvu ja loput vuosineljännekset tasapainoilivat edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna", selitti APCOR:n sihteeri João Rui Ferreira.

APCOR korosti "sitä, että korkki on ainutlaatuinen materiaali sen teknisten ja ympäristöominaisuuksien näkökulmasta" ja että "se on selvästi ammattilaisten ja kuluttajien suosiossa", muiden etujen ohella.

"Nykytilanteesta huolimatta suhtaudumme tulevaisuuteen optimistisesti. Maan kannalta strategisella alalla kestävyyden eri ulottuvuuksilla: ympäristöllisellä, taloudellisella ja sosiaalisella, maailmanlaajuisen johtoaseman lujittamiseksi on tarpeen vahvistaa ja aktivoida nopeasti kansainvälisiä menekinedistämisohjelmia sekä jatkaa alan teknologista kehitystä", totesi yhdistyksen sihteeri.