Kansalliseksi muistomerkiksi luokitellussa linnassa, joka on osa romaanisen ajan reittiä, toimenpiteeseen kuuluu linnakkeeseen johtavien kaiteiden ja sisätilojen puurakenteiden, kuten palkkien, kunnostaminen. Myös joitakin rakennuksen sisällä olevia metalliprofiileja parannetaan.

Muistomerkkiä ympäröivää aluetta kehitetään myös uudelleen erityisesti parantamalla nykyisiä jalankulkureittejä. Alueella tehdään siivoustöitä, parannetaan kulkuyhteyksiä ja kunnostetaan nykyiset opasteet, informaatiotaulut ja tulkintataulut.

Tulkintakeskuksessa kunnostetaan näyttelytilojen lattia ja katot, jotka teknisten tietojen mukaan ovat huonokuntoisia, sekä rakennuksen ulkoseinät.

Kunnan kannalta tulkintakeskuksen töiden tarkoituksena on kunnostaa kymmeniä vuosia käytössä ollut tila.

"Nämä ovat tiloja, jotka on pidettävä arvokkaina ja säilytettävä, ne heijastavat historiaamme kansana, muistoja vuosisatoja kestäneestä olemassaolosta, joka vahvistaa ja kunnioittaa meitä", hän sanoo.

Tulkintakeskus sijaitsee keskiaikaisessa Baston kylässä, entisessä kunnanpaikassa, joka sijaitsee pienen kohouman juurella, jossa sijaitsee Arnoian linna.