Lakon aloittivat tietotekniikan opettajien kansallinen liitto(Anpri) ja opettajien kansallinen liitto (Fenprof), jotka myönsivät, että lakko jatkuu lukuvuoden loppuun asti.

Näiden kahden ammattiliiton rakenteiden mukaan opettajat, erityisesti tietotekniikan opettajat, joutuvat suorittamaan tehtäviä, jotka eivät heidän mukaansa kuulu "opettajan ammatin toiminnalliseen sisältöön" ja jotka liittyvät arviointikokeisiin, jotka suoritetaan jälleen kerran digitaalisessa muodossa.

Kyse on kokeiden teknisestä tuesta ja teknisten laitteiden ylläpidosta, jotka Anpri ja Fenprof katsovat, että ne pitäisi antaa teknisen henkilöstön tehtäväksi, jota koulut eivät pysty palkkaamaan.

Arviointikokeet, jotka on suunnattu 2., 5. ja 8. luokan oppilaille, alkavat toukokuussa, ja 12. kesäkuuta on kaikkien 9. luokan oppilaiden vuoro. Kokeiden ja tenttien aineettomaksi tekemistä koskeva hanke laajennettaneen ensi vuonna koskemaan myös toisen asteen koulutusta.

Viime kuukausina opettajat ovat jatkuvasti varoittaneet digitaalisten kokeiden tekemisen edellytysten puutteesta: Tuhansien vioittuneiden laitteiden lisäksi monissa kouluissa on ongelmia internetverkon kanssa ja tietotekniikasta on puutetta.

Viime viikolla hallitus myönsi 6,5 miljoonaa euroa uusien tietokoneiden ostamiseen vaurioituneiden tilalle ja takasi näin, että kaikilla oppilailla on laitteet, joilla he voivat suorittaa arviointikokeet ja valtakunnalliset kokeet yhdeksäntenä vuonna digitaalisessa muodossa, mutta tämä toimenpide ei riittänyt siihen, että opettajat olisivat lopettaneet lakon.