Nämä ovat Algarven alueellisen hätätilanteen ja pelastuspalvelun komentokeskuksen vuodelle 2024 suunnittelemia "merkittäviä muutoksia", ja se korosti lausunnossaan uuden pysyvän interventioryhmän perustamista Faron alueelle, mikä nostaa näiden ryhmien määrän alueella 36:een vuoteen 2023 verrattuna.

Algarven alueellinen hätä- ja pelastuspalvelukeskus (CREPCA) korosti myös, että maaseudun palontorjuntavälineeseen lisätään tänä vuonna metsäpalomiesten ryhmä, joka "otetaan käyttöön Silvesin kunnassa".

Lisäksi DECIR:iin liittyville palomiehille myönnettävää korvausta on tarkoitus korottaa 6,10 eurolla, ja kansallinen hätätilanne- ja pelastuspalveluviranomainen(ANEPC) tukee 3,10 euron ja Algarven kuntien välinen yhteisö(AMAL) 3,00 euron lisäkorvausta.

"Valvonta- ja tarkastustoimia toteutetaan myös alueilla, jotka ovat historiallisesti kaikkein alttiimpia maastopaloille", ja "alkusammutus- ja/tai laajennetun hyökkäyksen välineitä sijoitetaan ennalta" strategisiin ennalta varattuihin paikkoihin, minkä lisäksi "perustetaan toinen sammutusryhmä".