Deco Proteste varoittaa, että vuonna 2022 hukkaan meni 162 miljoonaa kuutiometriä vettä, mikä tarkoittaa 88 miljoonaa euroa laskuttamatta jäänyttä vettä yhdessä vuodessa ja noin 840 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa, kuten vesi- ja vesihuoltoviranomaisen (ERSAR) tiedot osoittavat.

Deco Proteste laski maanosan 278 kunnasta 87 kuntaa, joissa todelliset vesihäviöt kasvoivat, ja 161 kuntaa, joissa ne vähenivät.

"Vaikka joitakin parannuksia on tapahtunut, 20 kuntaa ei ole toimittanut tietoja sääntelyviranomaiselle, ja 10:stä ei ole vieläkään tietoja, joiden perusteella voitaisiin vertailla vuosien 2022 ja 2021 välisiä tietoja", sanoo kuluttajansuojajärjestö lausunnossaan.

Niistä 161 kunnasta, joiden vesihäviöt vähenivät prosentuaalisesti edellisvuoteen verrattuna, viisi kunnista erottui eniten Alcácer do Sal, Cuba, Palmela, Penedono ja Barreiro.

Deco Protesten mukaan vesijohtoverkosto on ikääntynyt 62 prosentissa kunnista, ja 70 prosentissa yli 10 vuotta vanhoja putkia on kunnostettu puutteellisesti tai niitä ei ole kunnostettu lainkaan.

Prosentuaalisesti eniten saneerattuja kuntia ovat Évoran alueella sijaitsevat Mora ja Marinha Grande, mutta myös Amadora ja Oeiras, Viana do Alentejo ja Portalegre.

Portugalin vesihäviöitä koskevan analyysin perusteella Deco Proteste varoittaa, että vesihuoltoinfrastruktuuria on kiireellisesti kunnostettava kansallisella tasolla, ja korostaa, että on tarpeen nopeuttaa toimia, jotta vältetään edelleen esiintyvät taloudelliset ja ympäristöön liittyvät tappiot.