עובדים ברומנית נמצאו בעלי שיעור מעורבות והתלהבות של 33 אחוזים, זהה לשאר האזורים הראשונים בעולם, קנדה וארצות הברית, וגבוה מהממוצע העולמי של 21 אחוזים.