מטרת שדה התעופה היא לעודד חברות תעופה להתחיל לבטל טיסות במטרה לצמצם את מספר הנוסעים ואת התורים הקשורים, בדיקות אבטחה ובעיות מטען.