בישיבת מועצת השרים הוחלט גם לסיים את תקפותם של מספר חוקים, חוקי צו והחלטות שאושרו בהקשר למאבק בקוביד -19.