המכונה "אוכל האדם של שמפראן", הנמר נהרג לאחר שהוטלה על 200 שוטרים לצוד אותו. ניסיונות להרגיע את החיה לא צלחו והנמר הראה "חוסר מוחלט של פחד" כאשר מוקף צוותים, על פי המשטרה המקומית.