מספר זה תואם 26% מכלל צי הרכב בפורטוגל, בעוד שרק לפני 20 שנה חלקם של מכוניות מעל גיל 20 היה 1% בלבד, על פי דו"ח של NM.

בפורטוגל, בשנה האחרונה, הגיל הממוצע של כלי רכב קלים היה 13.4 שנים, ואילו הגיל הממוצע הן בסחורות קלות, כמו גם בכלי רכב כבדים, נוסעים וסחורות, הוא סביב 15 שנים.

בשנת 2021, מתוך 5.6 מיליון המכוניות שבמחזור בפורטוגל, 63% היו מעל גיל 10. ביחס לגיל הממוצע של כלי הרכב שנמסרו לגרוטאות, בשנת 2021 הערך היה סביב 23.5 שנים (לשם השוואה, בשנת 2006, הוא נקבע על 16 שנים).

ACAP מציעה לפורטוגל להכניס מחדש מנגנונים לעידוד גריטת רכבי סוף החיים כדי להאיץ את החלפתם של רכבים קונבנציונליים ישנים ומזהמים יותר ברכבים בעלי פליטה נמוכה.