הילדים מגדלים את המזיקים תוך שהם מדביקים אותם ב- Wolbachia bacteira כחלק מיוזמה של תוכנית היתושים העולמית (WMP).


על פי חדשות חיוביות, וולבאכיה נכה את יכולתם של החרקים להעביר נגיפים הנישאים בדם כמו דנגה, זיקה, צ'יקונגוניה וחום צהוב. החיידק מתפשט על ידי שחרור יתושים שבויים להתרבות עם אוכלוסיות בר.