על פי נתוני בנק פורטוגל, אנשים פורטוגזים העובדים בחו"ל שלחו 981.19 מיליון יורו לפורטוגל בשלושת החודשים הראשונים של השנה, המהווים עלייה של 4% לעומת 943.63 מיליון שנשלחו בינואר עד מרץ 2022.

במבט רק בחודש מרץ, העלייה הייתה מעט גבוהה יותר, מכיוון שהיא גדלה ב -4.34%, והיא מייצגת את ההתפתחות בין 290.7 מיליון שנשלחו מינואר עד מרץ 2022 לבין 303.35 מיליון שנשלחו בתקופה המקבילה השנה.

בכיוון ההפוך, זרים העובדים בפורטוגל שלחו 144.33 מיליון יורו ברבעון הראשון של השנה, המהווה עלייה של 15.16% לעומת 125.33 מיליון שנשלחו מינואר עד מרץ 2022.