Według danych Banku Portugalii, Portugalczycy pracujący za granicą wysłali do Portugalii 981,19 mln euro w pierwszych trzech miesiącach tego roku, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu do 943,63 mln euro wysłanych w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

Patrząc tylko na marzec, wzrost był nieco wyższy, ponieważ wzrósł o 4,34%, co stanowi ewolucję między 290,7 mln wysłanymi od stycznia do marca 2022 r. a 303,35 mln wysłanymi w tym samym okresie tego roku.

W przeciwnym kierunku, obcokrajowcy pracujący w Portugalii wysłali 144,33 mln euro w pierwszym kwartale tego roku, co stanowi wzrost o 15,16% w porównaniu do 125,33 mln euro wysłanych od stycznia do marca 2022 roku.