בהצהרה קובע משרד אנה מנדס גודיניו כי התשלום, באמצעות העברה בנקאית, מתבצע "לכל משקי הבית הנהנים מהתעריף החברתי לחשמל והטבות סוציאליות מינימליות, בסכום עולמי של 90 מיליון יורו".

"זהו צעד יוצא דופן, שנוצר כדי לתמוך במשפחות הפגיעות ביותר לנוכח עליית העלויות הנובעות מאינפלציה", אומר המשרד.

בהצהרה נזכר ה- MTSSS כי התשלום הראשון בוצע ב -20 באפריל והבאים יבוצעו באוגוסט ונובמבר.

"המשמעות היא שכל משקי הבית הללו יקבלו סכום כולל של 360 יורו בשנת 2023", והוסיפו את הערעור למי שטרם עשה זאת לעדכן את מספר זיהוי הבנק שלהם בדף הביטוח הלאומי הישיר.

תמיכה זו מיועדת למשפחות המתגוררות בפורטוגל הנהנים מתעריף החשמל החברתי (TSEE), על פי מידע הזמין באתר הביטוח הלאומי.