"מחיר סל המזון רשם, מאז 17 באפריל, יום לפני כניסת הפטור לתוקף, הפחתה חיובית ומתמשכת, עם הפחתה שהגיעה ל -9.67 אחוזים".

בנוסף לפטור ממס מע"מ על המחיר ששילם הצרכן הסופי, אמצעי זה כולל תמיכה מוגברת בייצור החקלאי, כלומר חשמל ירוק, תמיכה יוצאת דופן בסולר חקלאי ותמיכה בהפחתת השפעת עליית מחיר הדשנים. כחלק מתומכי הייצור הללו, על פי משרד הכלכלה, הועברו עד כה לחקלאים כ- 135.5 מיליון יורו והגיעו ל 85,786 חקלאים

.