הפעולות התקיימו עם "התמקדות מיוחדת בפארק הטבע של דרום מערב אלנטז'ו וקוסטה ויצ'נטינה", אומר הפיקוד הטריטוריאלי של המשמר הרפובליקני הלאומי (GNR) של פארו, בהצהרה.

"במהלך פעולות הבדיקה התגלו 80 עבירות בגין לינות לילה וחניה בלתי חוקית במקומות לא מורשים ונערכו שלוש הודעות הפרה לצריכת סמים", מדגיש ההערה.

ה- GNR מזהיר כי "קמפינג ושיירות בלתי חוקיים או לא סדירים באזור מוגן עלולים להוביל לכיבוש מוגזם ולא מסודר של מרחבים ציבוריים ואזורי חוף", ובכך להיות "השלכות שליליות על הנוף, הסביבה, התכנון המרחבי ובריאות הציבור".

ה-GNR מעודד "מוטורהומרים וחניכים לאמץ התנהגות אחראית וידידותית לסביבה".