תוכנית זו מאשרת ומקדמת יעדי תיירות ברי קיימא ברמה בינלאומית, תוך כיבוד שורה של קריטריונים קיימות, סביבתיים, חברתיים וכלכליים ומספקת המלצות לשיפורם.

לאחר תהליך ממצה של איסוף, הכנה וניתוח ראיות, על מנת לענות על 84 קריטריונים לקיימות, במטרה להיות יעד לביקורת עצמאית, קיבלה עיריית בראגה את 'פרס הפלטינום היעדים הירוקים', המציין "מצוינות בכל תחומי ניהול יעדים בר-קיימא, כגון שימור טבע ומורשת, ניהול פסולת, אנרגיה ואקלים", על פי דו"ח של Publituris.

תהליך זה הוא גם, לטענת מועצת העיר, הכרה במאמצי העירייה לשמור על האטרקטיביות שלה, שם נמדדים לא רק היבטים גלויים ומוחשיים, כמו מורשת טבעית, אלא גם מדיניות מקומית ותוכניות ניהול המתחשבות בעקרונות פיתוח בר-קיימא רוחבי לכל אזורי העירייה.