עבור תעריפי מעבר למכירות ללקוחות קצה, עבור אלה "שנשארים בשוק המוסדר (המייצגים 6.3% מכלל הצריכה ו -936 אלף לקוחות, המקבילים לסוף אוקטובר 2023), או אשר, בהיותם בשוק חופשי, בחרו בשיעור דומה", השונות בין דצמבר 2023 לינואר 2024 מגיעה ל -3.7%.

ביחס לשונות השנתית הממוצעת בתעריפי המעבר למכירות ללקוחות קצה במתח רגיל נמוך (BTN), מדובר ב -2.9%, ו"עליות אלה תואמות את תחזית האינפלציה לשנת 2024, המייצגת שונות אפסית במונחים ריאליים".

ERSE הציגה סימולציה להמחשת ההשפעה של העלייה הממוצעת של 3.7% בשוק המוסדר, בין דצמבר 2023 לינואר 2024, על סוג הלקוחות המשמעותי ביותר.

זוג ללא ילדים בהספק של 3.45 קילוואט וצריכה של 1,900 קוט"ש לשנה ישלם 1.05 יורו יותר בינואר בהשוואה לדצמבר.

עבור זוג עם שני ילדים (הספק 6.9 קילוואט, צריכה 5000 קוט"ש לשנה) העלייה תהיה 3.27 יורו.