על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), במהלך רבעון ההתייחסות, שיעור השינוי במחירי הדיור הקיים עמד על 8.1%, מעל זה שנצפה לדיור חדש (5.8%).

בהשוואה לרבעון הקודם, IphAB עלה ב -1.8% (3.1% ברבעון השני של 2023). בתקופה זו הצמיחה במחירי הדיור החדש (2.0%) עלתה על זו של הדיור הקיים (1.8%).

בין יולי לספטמבר 2023 בוצעו 34,256 בתים, המקבילים לשיעור שינוי משנה לשנה של -18.9% (-22.9% בקודם רבע).

בשווי, העסקאות הרשומות הסתכמו ב -7.1 מיליארד יורו, 12.2% פחות מאשר ברבעון השלישי של 2022. במגזר הדיור החדש חלה עלייה של 0.2% במספר ו -10.3% משווי העסקאות.

ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו רכישות הדיור על ידי המגזר המשפחתי המוסדי 29,635 יחידות (86.5% מהסך הכל), בסך הכל 6 מיליארד יורו (84.7% מהסך הכל). במהלך תקופה זו, קונים עם מגורי מס מחוץ לטריטוריה הלאומית רכשו 2,741 יחידות אירוח (8.0% מהסך הכל), המהווה הפחתה משנה לשנה של 0.9%.

,