על פי Redes Energéticas Nacionais (REN), הערך שנרשם תואם 63% מצריכת החשמל הלאומית באותה תקופה.

באותו יום הסתכמה צריכת החשמל ב -167 ג'יגה-וואט (GWh), עם שיא של 8,553 מגוואט בשעה 19:30, והייצור המתחדש סיפק 88% מהצריכה הלאומית ומיתרת היצוא, כאשר כוח הרוח בולט עם 42%.

המקסימום הקודם שנרשם על ידי מערכת החשמל הלאומית הושג ב- 17 באוקטובר 2023, בשעה 2:30 בבוקר, עם ייצור של 4,843 מגוואט, נמסר בהצהרה של החברה.