"יושרה בספורט היא ציר מבני של פעילותנו וחקיקה זו מגיבה לרבים מהחששות שהצגנו במהלך השנים בפני הרשויות הפוליטיות והשיפוטיות וגם לכל המפלגות הפוליטיות שאישרו כעת פה אחד חוק זה", אמר פרננדו גומס, בהצהרות שפרסמה ה- FPF.

ביום שישי נכנס לתוקף משטר שלמות הספורט והמאבק בהתנהגות לא ספורטיבית, המרכיב את כל התקנות שכבר היו קיימות הנוגעות לעבירות פליליות ומשמעתיות הנובעות משחיתות ומניפולציה בספורט.

המשטר שוקל את הקמת הפלטפורמה הלאומית למאבק במניפולציה של תחרויות ספורט, גוף חדש הפועל לצד היחידה הלאומית למאבק בשחיתות משטרת המשפט (UNCC), בה ה- FPF הוא הפדרציה היחידה עם מושב, לצד מומחים אחרים מתנועת הספורט שמונו על ידי הוועד הא ולימפי הפורטוגלי (COP) והמ כון הפורטוגלי לספורט ונוער (IPDJ).