המחוזות פורטו, ויאנה דו קסטלו, ליסבון, לייריה, אווירו, קוימברה ובראגה יהיו תחילה תחת אזהרה צהובה בין השעות 15:00 ביום שישי ל 00:00 בשבת.

מחוזות אלה עוברים לאחר מכן לאזהרה כתומה בין השעות 00:00 ל- 07:00 ביום שבת.