הרווחים של קייקסה ג'ראל דה דפוסיטוס (CGD), BPI, מילניום B CP, נובו בנקו וסנטאנדר טו טה גדלו ב -1,867.5 מיליון יורו בהשוואה לשנת 2022.

הערכת המרווח הפיננסי — ההפרש בין הריבית שנגבה על הלוואות לריבית ששולמה על פיקדונות — תרמה לתוצאות אלו, אשר בשנה עד כה עלו על 9,274 מיליון יורו, 67.84% יותר מאשר בשנה הקודמת.

Caixa Geral de Depósitos (CGD) הייתה זו שהשיגה את הרווחים הגבוהים ביותר, עם 1,291 מיליון יורו, 53.14% יותר מאשר בשנת 2022, כאשר המרווח הכספי שלה יותר מכפיל את עצמו (103, 55%) ל -1,458 מיליון יורו.

הבנק הציבורי הודיע גם כי בכוונתו לשלם לבעלי המניות שלו, המדינה, 1,258 מיליון יורו, כולל דיבידנדים (525 מיליון יורו), מיסים (529 מיליון יורו) ועלויות פיקוח (204 מיליון יורו).

בקרב חברות פרטיות, סנטנדר טוטה הייתה זו שהראתה את הרווחים הגבוהים ביותר בשנת 2023.

עם עלייה של 69.8%, הרווחים של סנטנדר טוטה הגיעו ל -1,030 מיליון יורו בשנת 2023, לעומת 606.7 מיליון יורו בשנת 2022. המרווח הפיננסי של המוסד גדל ב -90.45% לעומת השנה שעברה ל -1,491 מיליון

יורו.

BCP רשמה רווחים של 856 מיליון יורו, לעומת 197.4 מיליון יורו בשנת 2022. בשנה הנסקרת עלה המרווח הכספי המאוחד ב -31.4% ל -2,825.

7 מיליון יורו.

במקום הרביעי רשמה נובו בנקו תוצאה חיובית של 743.1 מיליון יורו בשנה, 32.5% יותר מאשר בשנת 2022, כאשר המרווח הכספי שלה עלה ב -82.7%, ל -1,142.6 מיליון יורו.

רווחי BPI עלו ב -42% בשנת 2023, ל -524 מיליון יורו, בעוד שהרווח הפיננסי של מוסד קבוצת Caixabank עלה ב -69.6%, ל 948.9 מיליון יורו.

בשנת 2023 הרווחים של הבנקים נהנו מריבית גבוהה על הלוואות ועלייה איטית בריבית על פיקדונות, ובסופו של דבר מיטיבו את המרווח הפיננסי, שכן זהו ההפרש בין הריבית שגובים הבנקים על אשראי לבין הריבית ששילמו הבנקים בפיקדונות.