"פלטפורמת המים הקיימת רואה כי ה- DIA שהונפק ב -3 באפריל 2024 [...] אינו עומד בדרישות המאפשרות לסווג אותו כ- DIA", נכתב בהצהרה מהפלטפורמה, המפגישה כמה עמותות סביבתיות באזור הדרומי של המדינה.

אנשי איכות הסביבה מבטיחים כי לעמדתם יש "בסיס אובייקטיבי" את העובדה כי "אלמנטים רבים של הפרויקט, מידע חיוני בעל חשיבות מרכזית, לא הוצגו ונותחו, כלומר, כתוצאה מכך, לא הוערכו מספר השפעות בעלות ערך משמעותי".

ב- 3 באפריל, APA פרסמה DIA לטובת פרויקט מפעל התפלת מי הים שיותקן באלבופיירה, ברובע פארו, אם כי בכפוף לעמידה במערך תנאים.

לטענת אותו גורם, למרות בהתחשב בכך שההשפעות אינן משמעותיות, שולבו בהחלטה "מערכת דרישות שמטרתן לשמור על השפעות אפשריות אלה, כמו גם פיתוח אמצעי מזעור נוספים אפשריים".

"רשימה מקיפה"

עבור אנשי איכות הסביבה קיימת "רשימת תנאים נרחבת" המתבטאת ב- DIA, ביחס לגורמים שונים, בתחומי הגיאומורפולוגיה, מים, נוף, חיים ימיים, דיג, זיהום רעש ודחיית שפכים, בין היתר, אשר בהכרח חייבים להיות כפופים להערכה סביבתית 'קודם', ולא רק כחלק מ- REC

APE.

PAS היא תנועה שנוצרה בשנת 2020 ומתאמת את רושה פורטוגל, אלמרגם - האגודה להגנת המורשת התרבותית והסביבתית של אלגרבה, CIVIS - האגודה להעמקת האזרחות, Faro 1540 - האגודה להגנה וקידמה של המורשת הסביבתית והתרבותית של פארו, גלוקל פארו, Quercus - מרכז אזורי אלגרבה והתחדשות - האגודה להגנה והתחדשות של מערכות אקולוגיות.

הקמת מתקן התפלה בעיריית אלבופיירה, ששווי הבסיס שלו הוא 90 מיליון יורו, היא אחד מאמצעי התגובה לבצורת המשפיעה על האזור הדרומי של פורטוגל, כאשר הציוד צפוי להיות בעל יכולת המרת מים ראשונית מהים בנפח שתייה של 16 מטרים מעוקבים.

מאמר קשור: מחקר השפעה על