במטרה לתרום להפחתת הפחמן של העיר, הפרויקט איפשר התקנת 5,200 מ"ר של מודולים פוטו-וולטאיים ב -29 ציוד, כולל 25 בתי ספר, המשטרה העירונית, צריפי גדוד מכבי האש Sapadores, Oficinas do Carvalhido והמשתלה העירונית.

5,200 מ"ר הפאנלים הפוטו-וולטאיים המותקנים כבר מייצרים אנרגיה, אומרת העירייה ומציינת כי מודולים אלה תואמים "שלושה שווקי פריירה בורגס".

ההשקעה שנעשתה במוסדות חינוך נועדה גם להעלות את המודעות בקרב צעירים לקיימות ולחשיבות השימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, עם יוזמה שתוכננה להתבצע ב -25 בתי הספר הבסיסיים המכוסים על ידי פורטו סולאר.

"המטרה היא לתת לילדים את הקשר הראשון שלהם עם אנרגיה מתחדשת, בצורה פשוטה ומהנה", אומרת העירייה ומסבירה כי בכניסה לכל בית ספר יותקנו מסכים בהם ניתן יהיה לצפות, בזמן אמת, על צריכת האנרגיה וערכי הייצור של המוסד המתאים.

בשנת 2022 השיקה מועצת העיר פורטו את "הסכם האקלים של פורטו", יוזמה שמטרתה להשיג נייטרליות פחמן עד 2030, באמצעות השקת מספר פרויקטים ופעולות בתחומים המגוונים ביותר, כמו אנרגיה, שיקום עירוני וניידות. בתחילת אפריל היו ליוזמה 235 מנויים.