על פי ההצהרה של מועצת השרים, שאישרה את הקוד החדש, "מוצגים מספר חידושים בהשוואה לקוד הקודם, בהתאם להמלצות ארגונים בינלאומיים".

"היקף היישום שלה מורחב, נוצר ערוץ דיווח ותוכנית למניעת סיכונים, ושינויים שעשויים להיות מאושרים על ידי אסיפת הרפובליקה ממוסגרים בהקשר של הדיאלוג בדבר אמצעים למאבק בשחיתות".

בתום הישיבה הסביר מקור ממשלתי כי ביחס לקוד ההתנהגות של ההנהלה הקודמת, ישנם שלושה שינויים, הראשון, מבחינת היקפו, ומבהיר כי הוא חל "על השורה העליונה הראשונה של המינהל הציבורי" ולא על חברי ההנהלה.

ערוץ דיווח אנונימי ייווצר גם בפורטל הממשלה.

שלישית, הממשלה תהיה מחויבת לקיים תוכנית חיזוי סיכונים, בפיקוח המנגנון הלאומי למלחמה בשחיתות.

בקוד ההתנהגות יהיה גם כלל שישקף את הצעדים שעשויים להיות מאושרים למאבק בשחיתות - פגישות בין הממשלה למפלגות החלו היום - בנושאים כמו לובי, שקיפות וכללים להסדרת המגעים בין גופים ציבוריים.