בהצהרה מציינת העמותה כי מחלוקת שלה קשורה גם ל"היעדר מידע על הקצאת הכספים שהושגו וחוסר השתתפות ענף המלונאות בממשל הקרנות".

במקביל, הם העלו שאלות "בנוגע לחיוב לאורחים" בזמן הצ'ק-אין ומה שלדבריו היה "חוסר כבוד למשא ומתן עם מפעילים", לפני שעליית הערך לאורחים נכנסה לתוקף.

AHP מצטערת כי תצפיותיה שהובעות בשלב השימוע הציבורי לא "אפילו נחשבו" על ידי העירייה, כאשר התקנה פורסמה ונכנסה לתוקף "מבלי לקחת בחשבון אף אחד מהמצבים הללו".

יחד עם זאת, "המודל והתגובה לשאלות המלונאים לא היו מוכנים לחלוטין" במהלך בישיבות ההבהרה שקידמה העירייה על התקנות ופעולות גביית אגרות ומסירה.

ביום שלישי, בפגישה עם מועצת העיר אלבופיירה, AHP שוב "הדגישה את הצורך בשקיפות רבה יותר בתהליך הקצאת התעריפים, בהשתתפות מלונאים במודל הניהול", ציין.