ציוד זה ישפר את המעקב ואת התחזית הכללית של סכנת שריפה כפרית ותנאים מטאורולוגיים מקומיים בחזית האש, מסביר IPMA.

שני המכ"מים והתחנות המטאורולוגיות מותקנים בקורוש/קרוז דו ליאו ובלולה/קאבלוס דה קאלדיירו, ואילו שני גלאי הברקים נמצאים באולהאו ובויאנה דו קסטולו/צ'אפה.

שתי התחנות המטאורולוגיות החדשות ירחיבו את הרשת הקיימת ביבשת לתצפית וגם יחזקו את התחזית לסכנת שריפה כפרית ומשתנים מטאורולוגיים רלוונטיים".

גלאי סופות רעמים נועדו להגביר את הדיוק של איתור פריקות חשמליות, ו"ניתן להשתמש במידע במונחים של מעקב בזמן אמת ובניתוח 'שלאחר המוות 'לזיהוי הגורמים לשריפות".

מאז 15 במאי חיזקו משאבי כיבוי היער, עם 11,293 משאבים מבצעיים ו -34 משאבים אוויריים בשטח, על פי המכשיר המיוחד למאבק בשריפות כפריות (DECIR).

מכשיר זה יהיה בשטח ב -31 במאי, והוא החיזוק הראשון של המשאבים של השנה, במה שמכונה 'רמת בראבו'.

מספר המפעילים המעורבים במאבק בשריפות כפריות יגדל מעט השנה, כאשר 14,155 גורמים צפויים לחודשים הנחשבים הקריטיים ביותר, אך שניים פחות נכסים אוויריים.