"השונות משנה לשנה בשכירות הדיור למ"ר הייתה 7.1% במאי 2024, ערך זהה לחודש הקודם", על פי ה- INE ודווח על ידי idealista.

דמי השכירות של הבתים ממשיכים לעלות ברחבי הארץ, מכיוון שכל האזורים הראו שינויים חיוביים משנה לשנה בשכירות הבתים, כאשר ליסבון רשמה את העלייה האינטנסיבית ביותר (7.4%).

באשר לשונות החודשית בשכירות הבתים ששילמו הדיירים, חלה האטה קלה בעלייה זו. "הערך הממוצע של דמי שכירות לדיור למ"ר רשם וריאציה חודשית של 0.4% (0.6% בחודש הקודם)", קובעת גם INE. עלייה חודשית קלה זו בהכנסות הורגשה בכל אזורי המדינה, ואף הייתה "זהה לסך הארצי (0.4%)".