"Zmienność czynszów mieszkaniowych za metr kwadratowy w ujęciu rok do roku wyniosła 7,1% w maju 2024 r., co stanowi identyczną wartość jak w poprzednim miesiącu", według INE i według idealista.

Czynsze mieszkaniowe nadal rosną w całym kraju, ponieważ wszystkie regiony wykazały dodatnie wahania czynszów mieszkaniowych rok do roku, przy czym Lizbona odnotowała najbardziej intensywny wzrost (7,4%).

Jeśli chodzi o miesięczne wahania czynszów płaconych przez najemców, odnotowano niewielkie spowolnienie tego wzrostu. "Średnia wartość czynszów mieszkaniowych za metr kwadratowy odnotowała miesięczną zmianę o 0,4% (0,6% w poprzednim miesiącu)", stwierdza również INE. Ten niewielki miesięczny wzrost dochodów był odczuwalny we wszystkich regionach kraju, a nawet był "identyczny z sumą krajową (0,4%)".