לדברי עיריית סילבס, התנאים התקיימו לפתיחה ב -15 ביוני, אך "נטישת ההתחייבות של חברת האבטחה, שאליה הוענק מתן השירותים, פירושה שפתיחת המרחב מחדש יכולה להתקיים רק ב -1 ביולי".

בהערה, עיריית סילבס מתייחסת ל"בעיה המורכבת של חניה ציבורית בארמאסאו דה פרה ", במיוחד בקיץ.