Enligt Silves kommun var villkoren uppfyllda för att öppna den 15 juni, men "det faktum att säkerhetsföretaget, som tilldelats uppdraget att tillhandahålla tjänsterna, inte fullföljde sitt åtagande innebär att återöppnandet av platsen kan ske först den 1 juli".

I en skrivelse tar Silves kommun upp "det komplexa problemet med allmän parkering i Armação de Pêra", särskilt under sommaren.