In veel delen van de wereld nemen mensen elke 11 november om 11 uur 's morgens een twee minuten durende stilte in acht, ter nagedachtenis aan degenen die tijdens de Eerste Wereldoorlog en in meer recente conflicten om het leven zijn gekomen. Dit wordt altijd gevierd op de dichtstbijzijnde zondag, dit jaar is het 8 november. Deze zondag houdt Allerheiligenkerk Lagoa haar traditionele herdenkingsdagdienst met live verslaglegging (als de technologie het toelaat) van de twee minuten stilte vanaf de Cenotaaf. Dit jaar is voor het eerst in 100 jaar de traditionele Cenotaafse mars afgelast, maar er zal nog steeds twee minuten stilte in acht worden genomen. Bezoekers zijn van harte welkom, vooral vroegere leden van de gewapende diensten die met ons willen aanbidden. De dienst begint vijf minuten vroeger en na die tijd wordt niemand meer toegelaten, totdat de twee minuten stilte in acht zijn genomen. Allerheiligen Anglicaanse kerk Lagoa komt bijeen in de kapel in het Convento de São Jose.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@allsaintsalgarve.org