In de afgelopen zes maanden zijn er ten minste 40 incidenten gemeld met orka's voor de kusten van Spanje en Portugal. Het eerste gemelde incident was in juli, het meest recente eind oktober. Een forensisch maritiem wetenschappelijk onderzoek probeert uit te zoeken wat deze complexe, intelligente en zeer sociale zeezoogdieren ertoe aanzet zich zo te gedragen.