Op basis van haar 26 jaar werkervaring in de technologie-industrie en haar persoonlijke tocht naar het senior management bij Huawei, riep Catherine Chen op tot meer vrouwelijke leiders, die niet alleen de kracht van vrouwen, maar ook de unieke en innovatieve kracht om de digitale economie voort te stuwen, illustreren.

Tijdens de belangrijkste digitale conferentie van Europa besprak mevrouw Chen het belang van vrouwelijke rolmodellen en het bereiken van een evenwicht tussen mannen en vrouwen in de technologie-industrie: " Gendergelijkheid gaat niet over vrouwen en mannen die dezelfde mentaliteit en hetzelfde gedrag hebben. Het gaat veeleer om gelijke kansen en rechten, die alleen maar kunnen voortkomen uit een meer inclusieve, diverse en gezonde samenleving".

Mevrouw Chen wees erop dat vrouwen bijna de helft van de vijf miljard werkende mensen in de wereld uitmaken, maar dat slechts ongeveer de helft van hen deelneemt aan de beroepsbevolking. Slechts ongeveer 20% tot 30% van de beroepsbevolking in de ICT-industrie en 7,4% van de Fortune Global 500 CEO's zijn vrouwen. "In het digitale tijdperk hebben we niet alleen meer vrouwen nodig die in de industrie vertegenwoordigd zijn, we hebben ook vrouwelijke leiders nodig", benadrukte mevrouw Chen.

Mevrouw Chen ging verder met het beschrijven van drie belangrijke succesfactoren om dit doel te bereiken. Ten eerste benadrukte zij het belang van beleidsondersteuning voor vrouwen, zoals de doelstellingen en richtsnoeren in de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025. Zij wees erop dat Europa een pionier is geweest in het bevorderen van gendergelijkheid. Ten tweede moeten vrouwen zelf de stereotypen verwerpen dat de technologie-industrie voor hen te saai of te moeilijk is. Ten derde benadrukte zij dat het onderwijs in digitale vaardigheden vrouwen fundamenteel sterker zal maken, aangezien het hen "meer kansen zal geven en hen zal helpen de basisvaardigheden te leren die zij nodig hebben om in de digitale economie te kunnen concurreren".

Als leider in de technologie-industrie is Huawei meer dan bereid om samen met haar partners het zaad van de toekomst te zaaien door bèta/technisch onderwijs te promoten. Via programma's als Huawei ICT Academy, DigiTruck in Kenia en Digital Training Buses in Bangladesh helpen deze initiatieven de digitale kloof wereldwijd te overbruggen: "We hopen dat er meer briljante vrouwen zullen verschijnen in de tech industrie voor een meer gelijke, open en diverse toekomst". Mevrouw Chen concludeerde.

Web Summit wordt beschouwd als een van 's werelds grootste technologieconferenties met meer dan 100.000 deelnemers en 800 sprekers, die de mensen en bedrijven die de wereldwijde technologie-industrie leiden samenbrengen: https://websummit.com/