Volgens de krant Sul Informação zal de verlaging van de tolgelden "met 50 procent voor verbrandings- en 75 procent voor elektrische voertuigen" in werking treden "vanaf 1 juli 2021".
"In regio's waar geen alternatieven zijn, waar de bereikbaarheidskosten zeer hoog zijn en waar het openbaar vervoer geen goede optie is, is het van vitaal belang om essentiële stappen te nemen om de contextkosten te minimaliseren. Dat is wat het Parlement met dit besluit heeft gedaan", zei Cristóvão Norte, afgevaardigde van PSD.