Het gaat om het nieuwe actieplan voor de Europese democratie, dat bepaalt dat de Commissie in 2021 "een initiatief zal voorstellen om de EU-lijst van misdrijven op grond van artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie uit te breiden met haatdelicten en haatzaaiende uitlatingen, ook online".

Artikel 83 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verwijst naar "strafbare feiten en sancties op gebieden van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie" en het is hier waar het gaat om strafbare feiten zoals terrorisme, drugshandel en het witwassen van geld dat Brussel voornemens is haatzaaiende uitlatingen op het internet op te nemen.

De instelling rechtvaardigt de maatregel met de toename van fysieke en online bedreigingen en aanvallen op journalisten in de EU. "Journalisten zijn het doelwit van pesterijen, haatzaaiende toespraken en lastercampagnes, soms zelfs geïnitieerd door politieke actoren, in Europa en in het buitenland, en vrouwelijke journalisten zijn bijzonder doelwit", benadrukt de Europese Commissie, waarbij zij opmerkt dat dit soms leidt tot "zelfcensuur en een vermindering van de ruimte voor een publiek debat over belangrijke kwesties", volgens het Lusa News Agency.