De Raad is verantwoordelijk voor het verstrekken van het mandaat om te onderhandelen over internationale visserijovereenkomsten, voor het ondertekenen van overeenkomsten namens de EU en voor het vaststellen van het definitieve besluit om de overeenkomsten uit hoofde van het EU-recht uit te voeren, zodat Ricardo Serrão Santos de Raad van 15 en 16 december zal moeten verlaten met een mandaat om te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Het Portugese voorzitterschap van de EU-Raad begint op 1 januari 2021 voor een periode van zes maanden,

De kwestie van de visserij is een van de kwesties waarover nog moet worden onderhandeld tussen Londen en Brussel om tot een post-Brexit-akkoord te komen. Tijdens de volgende Visserijraad zullen de ministers het voorstel van de Europese Commissie voor een verlenging voor het eerste kwartaal van 2021 van de totaal toegestane vangsten (TAC's) van dit jaar en de noodplannen om de toegang tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen te handhaven, op de agenda hebben staan.

De Europese Commissie heeft afgelopen donderdag noodplannen gepubliceerd zodat het wegverkeer, het luchtverkeer en de visserijactiviteiten niet worden onderbroken, terwijl het Verenigd Koninkrijk dit weekend heeft bevestigd dat vier Britse marineschepen klaar zijn om de Britse viswateren te beschermen als er geen overeenkomst met de EU is.

Noorwegen van zijn kant heeft al gedreigd de toegang tot zijn visserijzone voor Brussel en Londen vanaf 1 januari te verhinderen als de twee blokken niet met elkaar in overeenstemming zijn.