Het jaarverslag van de Nationale Onderwijsraad (CNE) traceert het Portugese onderwijssysteem in het academisch jaar 2018/2019 en analyseert de gegevens die de afgelopen tien jaar zijn verzameld, op basis van nationale gegevens en internationale vergelijkingen.

De doelstellingen van de Europese Unie voor 2020 waren in 2019 nog niet bereikt, maar waren wel erg dichtbij, en sommige zijn dit jaar al bereikt.

De voorzitter van de CNE, Maria Emília Brederode Santos, zegt dat de Europese doelstellingen "in meerderheid op schema liggen", maar onderstreept dat het niet voldoende is om meetbare doelstellingen te halen.

"Het Portugese onderwijssysteem heeft de afgelopen tien jaar vooruitgang geboekt, maar er zijn nog steeds problemen die aandacht verdienen", waarschuwt het CNE-rapport en merkt op dat het percentage vroegtijdige schoolverlaters met twee derde is gedaald en dat het percentage afgestudeerden in het hoger onderwijs is gestegen van 21,3% naar 33,5%.

In het International Student Assessment Program van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (PISA) hebben Portugese studenten verbeteringen laten zien in de drie geteste vakken: lezen, wiskunde en wetenschap.

Er is echter nog steeds een hoog percentage mislukkingen en uitvallers, evenals een hoog percentage volwassenen die het secundair onderwijs niet hebben afgemaakt.