Tijdens de bijeenkomst was er volgens de eerste minister "een groot meningsverschil tussen de verschillende deskundigen wat betreft het functioneren van de scholen, waar de president van de Republiek, het regeringsparlement, nu de nodige aandacht aan zal moeten besteden".

"Maar het vereist ook een dialoog met andere instellingen, zoals de Nationale Confederatie van Ouderverenigingen, de Vereniging van Schoolhoofden, onder andere. Het is uiteraard niet de bedoeling om de lopende evaluatieactiviteiten in het hoger onderwijs te onderbreken", aldus António Costa.

Volgens de minister-president waren tijdens de bijeenkomst "alle deskundigen het erover eens dat tot de leeftijd van 12 jaar niets de sluiting van scholen rechtvaardigt, maar de twijfel ligt in het middengebied. Daar waren de verschillen tussen de deskundigen zelf erg groot." "Natuurlijk zal de politieke afweging ook rekening moeten houden met andere factoren en andere actoren."